Tüm Oto Genişletilmiş Kasko

Aracınızın başına gelebilecek anahtar kaybından kazaya kadar birçok riski Tüm Oto Genişletilmiş Kasko Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

 • Teminatlar

  • Çarpma, çarpışma, yanma
  • Hırsızlık
  • Halk hareketleri, terör
  • Sel ve su baskını
  • Toprak kayması, fırtına, dolu ve yıldırım
  • Ferdi kaza
  • Hukuksal koruma
  • Yetkisiz kişilerce çekilme
  • Anahtar kaybı
  • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk

  Ek Teminatlar

  • Deprem (muafiyetsiz de satın alınması mümkündür)
  • Manevi tazminat
  • Yurtdışı teminatı
  • Tedavi masrafları
  • Kullanım tarzına göre satın alınabilecek teminatlar (taşınan yük, patlayıcı parlayıcı madde, vb.)

  Dilerseniz Gümüş ve Altın Koruma Paketleri'nden birini Tüm Oto Genişletilmiş Kasko Sigortanıza ilave ederek pek çok riske karşı daha fazla güvence sağlayabilirsiniz.

  Gümüş Koruma Teminatı Avantajları Altın Koruma Teminatı Avantajları
  Ferdi Kaza (10.000 TL) Ferdi Kaza (20.000 TL)
  Sigara Yanığı Sigara Yanığı
  Orta Sınıf Kiralık Araç Üst-Orta Sınıf Kiralık Araç
  Kişisel Eşya Kişisel Eşya
    Yanlış Akaryakıt Dolumu
    Gelir Kaybı Teminatı
    Destekten Mahrumiyet Teminatı

   


 • Avantajlar

  Size Özel Avantajlar

  Kasko poliçenizin sağladığı kapsamlı güvenceye ilave olarak sunduğu zengin asistans hizmetleri, Allianz Oto Hizmet Merkezi, hızlı hasar süreci ve pek çok farklı gruba sunduğu indirimlerle aracınız koruma altında.
  Kapsamlı güvence, zengin asistans hizmetleri, farklı indirim olanakları, ikame araç hizmeti seçenekleri ile Allianz Sigorta ayrıcalığını siz de yaşayabilirsiniz.

  Ek Hizmetler

  • Mini Onarım Hizmeti
  • Zengin Asistans Hizmetleri
  • Yeni Değer Klozu
  • Yardım Hizmeti
  • Araç ve Aksesuar Bedellerinin Piyasa Rayiç Değerine Göre Ödenmesi
  • Ekspersiz İşlem
  • Seçenekli İkame Araç Hizmeti

  Daha Fazla Bilgi İçin


  İndirimler

  • Mesleki İndirimler
  • Hasarsızlık İndirimleri
  • Belirli Sürücü İndirimi
  • Peşin Ödeme İndirimi
  • Özel İndirimler

  Daha Fazla Bilgi İçin


 • Sıkça Sorulan Sorular

  Kaza sonrası aracın pert olması durumunda neler yapılmalı?

  Kaza sonrasında, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumlarda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması gerekirken; çift taraflı kazalarda ise kaza tutanağı düzenlenmesi ve aracın ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile birlikte hasar tespiti yapılabilmesi için, 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

  Pert Hasar Kılavuzunu incelemek için lütfen tıklayınız.

  Aracımın Tramer’de kaydı yok. Ne yapmalıyım?

  TRAMER sisteminde bulunmayan poliçe örneğinizi ekleyerek, Allianz Genel Müdürlüğü'ne talepte bulunabilirsiniz.

  Tazminat nasıl hesaplanır ve ödemesi nasıl yapılır?

  Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda, aracın piyasa rayiç değeri, hasar tarihi itibarıyla aracın model yılı, hasar geçmişi ve kilometre bilgisi de dikkate alınarak ve ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında (engelli aracı, distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının yurtdışından süreli olarak getirdiği araç, vb.) kesinti yapılarak Allianz Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hasar tespiti için görevlendirilmiş eksper piyasadan (yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları, galeriler, vb.) ve internet sitelerinden alınan en az 3 teklifi kesin raporuna konu eder. Allianz Sigorta A.Ş. kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar ile yine Allianz Sigorta A.Ş. tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan piyasa rayiç bedeli tespit çalışmasının sonucunun ortalaması alınarak belirlenir. Rayiç bedel, poliçede aksi belirtilmedikçe aracın fabrika çıkışındaki standart ekipman ve/veya donanımlari dikkate alınarak belirlenir. Aracın piyasa rayiç değerinin belirlenmesi sırasında, aracın emsal veya muadilinin bulunamadığı ve/veya ortalama değerin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde hasar tarihi itibarı ile yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır. Sigortalının veya sigorta ettirenin beyanı üzerine teminat altına alınan araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değerinin belirlenmesinde yine yukarıda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu değer her halükarda poliçe üzerinde belirtilen bedelin %10 fazlası ile sınırlanır.

  Kasko ürün çeşitleri nelerdir?

  Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

  a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
  b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
  c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  d) Aracın yanması,
  e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

  Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

  Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

  Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

  Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

  Sigortalı vefat ettiğinde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

  Veraset ilamı alındıktan sonra, poliçenin kısmi iptal edilmesi için sigorta şirketine başvurulur.

  Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

  Aracın çalınması durumunda 30 günlük yasal bekleme süresi bulunmaktadır.

  Hasarsızlık indirimleri şirket değişikliklerinde ve araç değişikliklerinde devam eder mi?

  Kasko poliçelerinde hasarsızlık indiriminin devamı; önceki aracın satılmış olması, satış tarihi, yeni düzenlenen poliçe ile önceki poliçenin arasındaki süre vb. kurallara bağlı olarak, sigorta şirketinin özel şartlarına bağlı olarak değerlendirilir.

  Alkollü kazada hasarı kasko karşılar mı?

  Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

  Anlaşmalı ve anlaşmasız servis arasındaki fark nedir?

  Sigortalı, anlaşmalı servislerde birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanırken, anlaşmasız servislerde tüm masrafları önce kendisi öder. Anlaşmalı servislerde eksper çağrılması, dosyanın takibi gibi işlemler servis tarafından gerçekleştirilir. Hasarla ilgili kasko sigortası yaptıran kişinin bu servislerde herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur; araç tamir edildikten sonra teslim alma formunun sigortalı tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Anlaşmasız servislerde ise tüm masraflar sigorta yaptıran tarafından karşılanır. Daha sonra ilgili fatura ve evrakların sigorta şirketine teslim edilmesini müteakip sigortalıya tazminat ödemesi yapılır.

  Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?

  Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.

  Anlaşmalı servis uygulaması nedir? Nasıl yararlanılır?

  Sigortalı, anlaşmalı servislerde birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanırken, anlaşmasız servislerde tüm masrafları önce kendisi öder. Anlaşmalı servislerde eksper çağrılması, dosyanın takibi gibi işlemler servis tarafından gerçekleştirilir. Hasarla ilgili kasko sigortası yaptıran kişinin bu servislerde herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur; araç tamir edildikten sonra teslim alma formunun sigortalı tarafından imzalanması yeterli olacaktır.

  Teklif oluştururken hasarsızlık geçmişi etkili oluyor mu?

  Sigortalının önceki kasko poliçe ve hasar bilgileri ile trafik poliçesindeki basamak ve hasar bilgileri, teklif priminin tespitinde değerlendirmeye alınmaktadır.

  Hasar almış olmam kasko poliçemdeki hasarsızlık indirimi haklarımı korumama engel mi?

  Aynı sigorta dönemi içinde meydana gelen bir cam kırılması ve bir radyo teyp hasarında, hasarsızlık indirim hakları korunmaktadır. Ayrıca %100 rüculu hasarlar hasarsızlık indirim hakkını etkilememektedir.

  Aracımı satıp yeni araç aldığımda kasko poliçemdeki hasarsızlık indirimi devam eder mi?

  Hasarsızlık indirim hakkı, hasar yoksa poliçe sonlandıktan sonra 6 ay boyunca (aynı seviyede) korunur. Poliçe sonlandıktan sonraki 6 ay ila 1 yıl arasında hasar olmaması halinde hasarsızlık indirimi 2 kademe, bir hasar olması halinde 4 kademe düşer. Sigortasızlık süresi 1 yıldan fazlaysa, hasar olmaması halinde hasarsızlık indirimi 4 kademe düşer. %65 hasarsızlık indirim hakkı olan bir sigortalı bir yıl sigorta yaptırmadığında hasar olmaması halinde yeni aracının sigortasında hasarsızlık indirimi %30 olacaktır.

  Poliçe 9 ayı doldurduktan sonra kısmi iptal olmuş ve hasarsız ise; yeni poliçede hasarsızlık kademesi bir üst seviyeye çıkarılır. Kısmi iptal 9 aydan daha kısa sürede yapılmış ve hasarsız ise bir sonraki poliçede iptal edilen poliçenin hasarsızlık indirim oranı kullanılır. Önceki poliçede hasar olması durumda yeni poliçede mevcut hasarsızlık indirim kuralları geçerlidir.

  Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

  Kasko poliçelerinde hasar ödemesi, hasar anındaki aracın rayiç bedelinin ödenmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu sayede araç bedeli enflasyona karşı korunmuş olmaktadır. Rayiç bedelin nasıl tespit edildiği poliçe açıklamalarında yer almaktadır.

  Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

  Bireysel poliçelerde ticari amaçla yolcu taşıyan belli kullanım tarzlarında araç kaza yaptıktan sonra, tamirhanede en az 4 gün kalması gerektiğinde teminat aktif olur. Ödeme beşinci günde başlar. Beher gün için maksimum 100 TL bir hasar için toplamda 1.000-TL ile sınırlıdır.

  Özel Oto ve Hususi Kamyonet kullanım tarzlarında sadece Altın pakette aynı bedellerle teminat kapsamına alınabilir.

  Hasarsızlık indirimi nedir?

  Hasarsız geçen 1 yıllık poliçe sonunda, sigortalının yenileme poliçesinde kullanacağı şirket özel şartlarına göre hareket eden indirim oranıdır.

  Hangi durumlar kasko sigortası kapsamı dışında kalır?

  Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
  Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
  Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
  Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
  Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
  Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
  Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere, bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.

  Kasko bedeli nasıl belirlenir?

  Türkiye Sigorta Birliği tarafından her ay hazırlanan listeler dikkate alınarak aracın kasko bedeli, aracın model yılı, marka, tip bilgileri gözetilerek tespit edilir.

  Kaza sonrasında neler yapılması gerekir?

  Kaza sonrası, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması, çift taraflı kazalarda kaza tutanağı düzenlenmesi ve ekinde ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile aracın hasar tespiti yapılabilmesi için 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması sağlanmalıdır.

  Kaza tespit tutanağı nedir?

  Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucunda, sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, tarafların anlaşarak aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sigorta şirketlerinin kazanın nasıl olduğunu, kaza sırasında araçların konumlarını ve aracın şoförünün hata oranını görebilecekleri ve değerlendirebilecekleri tek evrak kaza tespit tutanağıdır. Kaza yapan araçların hepsinin şoförleri tarafından imzalanması gereken bu evrakla, sigorta şirketleri kazanın yerini, tarihini, kazanın türünü, kazaya karışan araçları, sürücülerini, kaza yapılan yolu, çevre özelliklerini ve araç sürücülerinin kusur dağılım oranlarını belirler. Ayrıca kaza anında, araçlar hareket ettirilmeden önce şoförler tarafından çekilen fotoğraflar da sigorta şirketleri için son derece önemlidir.

  Araç hangi şartlar gerçekleşirse pert kabul edilir ve sonrasında süreç nasıl işler ?

  Eksperin belirlemiş olduğu hasar bedelinin, sigorta bedelinin %35'ini bulması durumunda (marka kaskolarda oran değişmektedir) ön rapor hazırlanarak ihale süreci başlamaktadır. İhale sürecinin sonlanması ile birlikte alınan sovtaj değerine göre pert ya da onarım kararı verilmektedir. Aracın pert olması durumunda sigortalı ile mutabakat aşamasına geçilmekte olup, rakamsal mutabakat sağlandıktan sonra satış evraklarının temini sağlanarak aracın trafikten çekme ve satış işlemleri yapılır.
  Trafikten alınan çekme belgesi ve noter satış sözleşmesi geldikten sonra sigortalımızın hesabına ödeme gerçekleştirilmektedir.

  Detaylı bilgi için Pert Hasar Kılavuzunu inceleyiniz.

  Muafiyet oranı nedir?

  Muafiyet oranı sigortalının da hasara poliçede belirlenen oranlarda iştirak etmesidir. Tüm Oto ve Tüm Markalı kasko ürünlerimizde %2 veya %4 muafiyetli poliçe düzenlenebilmektedir.

  Kasko sigortası, depremde ya da halk hareketlerinde karşılaşılan zararı karşılar mı?

  Halk hareketleri ve deprem nedeni ile oluşan hasarlar karşılanmaktadır. İstendiği takdirde deprem teminatı muafiyeti (%5) kaldırılabilir veya teminat hiç alınmayabilir.

  Sigorta eksperi kimdir?

  Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

  Hasarlı aracımı benim adıma anlaşmalı servise başka biri bırakabilir mi?

  Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.

  Aracımdaki ek aksesuarlar poliçeme dahil midir? Dahil değilse ettirmem mümkün müdür?

  Sigorta konusu aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmis donanım ve aksesuarlar (standart dışı aksesuarlar), sigorta ettiren veya sigortalının beyanına bağlı olarak bedeli poliçe üzerinde belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır.

  Primlerimiz poliçedeki tarihlerde ödenmemiş ise, hasar tazminatımızı alabilir miyiz?

  Sigortacının sorumluluğu peşinatın ödenmesiyle başlar.Poliçe belirtilen peşinat ve taksit vadeleri kesin süreler olup, poliçeye süresinde ödeme yapılmaması halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Borçlar Kanunu'nun 124. maddesi gereğince sözleşme feshedilir. Ödeme planlarına uyulmaması durumunda hasar tazmini yapılamaz.

  Aracımda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemişse, tazminat talep edebilir miyim?

  Poliçe aşamasında aracın hasarsız olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliçe vadesi içinde oluşmayan hasarların tazmini mümkün değildir.

  Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülür mü?

  Özel Otomobil dışındaki kullanım tarzlarında sadece 16 yaş ve üzeri araçlar için kısmi hasar halinde yapılacak tazminat ödemelerinde, mekanik, motor ve kaporta parçalarında % 30 oranında Kıymet Kazanma tenzili uygulanır.

  Kasko sigortasının coğrafi sınırı nedir?

  Kasko poliçe teminatları Türkiye Sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışı teminatı alınmış olsa dahi, Grev-Lokavt-Halk Hareketleri-Terör, Asistans ve Mini onarım teminatları yurt dışında geçerli değildir.

  Aracım iş amaçlı kullanıldığında da teminat kapsamında olur mu?

  Aracın kiralık olarak kullanılması durumu teminat kapsamı dışındadır. İş amaçlı olarak kullanılması durumu, talep aşamasında açıkça belirtilmelidir. Örneğin Motosiklet sahibi olup da, kurye olarak çalışılması teminat kapsamı dışındadır.

  Aracımın plakası belli değil ancak poliçe düzenletmek istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim?

  Sıfır araçlarda plaka henüz çıkmamış ise YK plaka girilerek poliçe düzenlenebilir.

  Kasko sigortasında, sigorta ettiren ile sigortalının farkı nedir?

  Sigorta ettiren, sigorta şirketi ile sözleşme akdeden kişi olduğu için, bu kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip (fiil ehliyeti) olması gerekmektedir. Sigortalıda sahiplik bağı dışında bir kısıtlama bulunmamaktadır.

  Neler kişisel eşya kapsamına girer?

  Gözlük, çakmak, çanta vb. kişisel eşya olarak değerlendirilir.

  Çek, senet, nakit para, mücevherat, notebook / laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtea, bu teminatın kapsamı dışındadır.

  Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar süre içerisinde gerçekleştirilir?

  Araç çalındığı tarih itibarı ile 30 gün yasal bekleme süresi dolduktan sonra, Teminat dışı herhangi bir durumu söz konusu değil ise, Araç çalınmasına ilişkin evraklar talep edilir. Evrakların tarafımıza eksiksiz olarak teslim edilmesinden sonra rayiç araştırması yapılarak, araç bedelinde araç sahibi ile mutabakat sağlandıktan sonra en kısa sürede ödemesi gerçekleştirilir.

  Kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki farklar nelerdir?

  Kasko, sigortalı araca gelen zararları kapsayan isteğe bağlı, Trafik ise 3. şahısların maddi ve bedeni zararlarını kapsayan zorunlu yaptırılan sigortadır.


   Genel Şartlar

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

 

Isparta Allianz Sigorta Acentesi

 

Adres

İstiklal Mahallesi,
113 Cd. no.58/A ISPARTA

Telefon

0(246) 232 58 18 Tel
0(246) 232 5819 Fax
0(536) 872 22 77 Gsm